เคล็ดลับ ออกกำลังกายช่วงฉีด “วัคซีนโควิด-19” เชื่อว่า คนรักสุขภาพหลายคนต้องเกิคำถามขึ้นมาว่า หากไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติหรือไม่ จะเกิดผลข้างเคียงอะไรขึ้นหรือเปล่า แต่ก็มีงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการตอบสนอง ต่อวัคซีนในร่างกายคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำได้ 

เคล็ดลับ ออกกำลังกายช่วงฉีด “วัคซีนโควิด-19”

อีกปัจจัยที่ควรคำนึงถึงก่อนการฉีดวัคซีน คือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น โดยร่างกายแต่ละคนจะมีปฏิกิริยา ตอบสนองต่อวัคซีนแตกต่างกัน หากเกิดผลข้างเคียงมาก ก็อาจส่งผลต่อการออกกำลังกายได้ ดังนั้น การหมั่นสังเกตร่างกายของตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหลังจากฉีดวัคซีน เราจึงขอแนะนำ ข้อควรปฏิบัติสำคัญ 5 ข้อที่สายฟิตควรรู้ เพื่อวางแผนออกกำลังกาย ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยที่สุด

1.อย่าหักโหม

การออกกำลัง จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ในระยะยาว แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจน จากการวิจัยว่าประสิทธิภาพของวัคซีนจะดีขึ้น หากผู้รับวัคซีนออกกำลังกาย ในวันเดียวกัน และเนื่องจากอาการข้างเคียงที่อาจะเกิดขึ้น นั้นไม่สามารถคาดเดาได้ จึงควรเตรียมสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุด

ก่อนฉีดวัคซีน หากไม่ได้มีข้อห้ามทางการแพทย์ใดๆ ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว อาจยังสามารถออกกำลังกายได้เช่นเดิมก่อนไปฉีดวัคซีน แต่ควรเลือกการออกกำลังกาย ในระดับปานกลางที่เคยทำอย่างสม่ำเสมอ เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะ โยคะ ซึ่งอาจทำได้ในช่วงเช้าก่อนจะรับ วัคซีนในช่วงบ่ายวันเดียวกัน แต่สิ่งที่ควรงดหรือละเว้นในวันฉีดวัคซีน คือการทดลองออกกำลังกายแบบใหม่ที่ไม่คุ้นเคยหรือกิจกรรมออกกำลังกาย ที่ใช้กำลังมาก เช่น การออกกำลังกายแบบ HIIT (High Intensity Interval Training) การฝึกแบบ Bootcamp หรือแม้กระทั่งกิจกรรมอื่นๆ ที่หักโหมกว่าปกติ

2.รู้ก่อนฉีด

เราควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผลข้างเคียง ที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 กรมควบคุมโรคได้ระบุเกี่ยวกับอาการหรือผลข้างเคียงทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ อาการบวม ปวดบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยตามตัวหรือข้อต่อ ไข้ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ซึ่งแต่ละคนอาจมีอาการแตกต่างกัน บางคนอาจมีอาการดังกล่าวในช่วง 1-2 วันหลังฉีดวัคซีน ขณะที่คนอีกจำนวนมากอาจรู้สึก ไม่สบายตัวเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ เลย 

แม้ว่าผลข้างเคียง ที่อาจเกิดกับร่างกายดังกล่าวนี้เป็น อาการที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า แต่ก็มักเป็นสัญญาณว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำลังตอบสนองต่อวัคซีนที่ได้รับ และส่วนมากจะหายเป็นปกติภายในไม่กี่วัน

3.สังเกตร่างกายตัวเอง

เพื่อความปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายภายใน 1-2 วันหลังจากฉีดวัคซีน เนื่องจากอาการข้างเคียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นสามารถทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย จึงควรพักผ่อนอย่างเต็มที่ ก่อนกลับมาออกกำลังกายตามปกติ สิ่งสำคัญคือการหมั่นประเมินอาการของตนเองอยู่เสมอ คำนึงถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นและ เตรียมวันพักผ่อนหลังจากฉีดวัคซีนไว้ล่วงหน้า ถึงแม้ว่าจะยังไม่เกิดอาการใดหลังจากได้รับวัคซีนทันที ก็ยังไม่ควรออกกำลังกายอย่างหนัก เนื่องจากอาจเกิดอาการ เช่น เป็นไข้ หรืออาการข้างเคียงอื่นๆ ได้ และที่สำคัญ ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน

4.บรรเทาอาการ ปวดแขนหลังฉีดวัคซีน

หลังฉีดวัคซีนแล้ว หลายคนอาจรู้สึกปวดบริเวณที่ฉีด หรือปวดเมื่อยแขนข้างที่ฉีด ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (CDC) ได้ให้ข้อมูลแนะนำการปฏิบัติตน หากเกิดอาการปวดแขนหลังฉีดวัคซีนไว้ว่า การขยับแขนบ่อยๆ หรือออกกำลังกายแขนเบาๆ จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ แนะนำท่ายืดกล้ามเนื้อแขนและ ไหล่ง่ายๆ สามท่าที่ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียน ของเลือดบริเวณแขน ซึ่งอาจช่วยลดอาการปวดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ได้แก่

  • ท่า Cross-body shoulder stretch: ยืนตรง วางเท้าสองข้างห่างเท่าสะโพก จากนั้นยืดแขนขวาไขว้ข้ามหน้าอกไปด้านซ้าย งอศอกซ้ายและใช้แขนซ้ายเกี่ยวแขนขวาไว้เพื่อดึงแขนขวาชิดหน้าอกยิ่งขึ้น จนรู้สึกตึงบริเวณไหล่ขวา ค้างไว้ประมาณ 30 วินาที และเปลี่ยนข้าง
  • ท่า Overhead triceps and shoulder stretch: ยืนตรงเช่นเดียวกับท่าแรก ยกแขนขวาเหยียดตรงเหนือศีรษะ จากนั้นจึงงอศอกให้มือหรือท่อนแขนขวาอยู่กลางหลัง ใช้มือซ้ายจับข้อศอกขวาและออกแรงดึงเล็กน้อยเพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนขวา ค้างไว้ 30 วินาทีและทำซ้ำอีกด้าน
  • ท่า Reverse shoulder stretch: ยืนตรงและประสานมือทั้งสองข้างไว้ด้านหลังบริเวณบั้นท้าย ยืดหลังตรง เปิดไหล่ และเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นจนรู้สึกตึงกล้ามเนื้อ ทำค้างไว้อย่างน้อย 30 วินาที

นอกจากท่ายืดกล้ามเนื้อทั้งสามท่าแล้ว หากไม่มีอาการข้างเคียงรุนแรง ยังสามารถลองออกกำลังกายแบบบอดี้เวทในระดับเบา หรือฝึกท่าออกกำลังกายง่ายๆ โดยใช้ยางยืดออกกำลังกาย (resistance band) แทนการใช้อุปกรณ์อย่างดัมเบล แผ่นน้ำหนัก หรือลูกตุ้มน้ำหนัก เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้เช่นกัน

5.พักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนกลับมาฟิตเต็มที่

ถึงแม้จะยังไม่มีผลการวิจัยที่แน่ชัดออกมาว่า การออกกำลังกายหลังฉีดวัคซีน จะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง แต่ผู้รับวัคซีนก็มักจะได้รับคำแนะนำให้ลดความหนักใน การออกกำลังกายในช่วงหนึ่งสัปดาห์หลังฉีดวัคซีน  สิ่งสำคัญคือการประเมินอาการตนเองอยู่เสมอ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายตาม สภาพร่างกายของเราในแต่ละวัน โดยอาจลดจำนวนครั้งหรือเซ็ตของการฝึกแต่ละท่า ซึ่งอาการข้างเคียงหลังจากวัคซีนโดสแรก และโดสที่สองอาจไม่เหมือนกัน ดังนั้นควรหมั่นสังเกตอาการและ ผ่อนความหนักของการออกกำลังกาย จนกว่าร่างกายจะกลับมาเต็มร้อย และแม้ว่าจะได้รับวัคซีนครบสองโดสแล้ว ก็ยังควรป้องกันตนเองและใส่หน้ากากทุกครั้ง ที่ออกไปสถานที่สาธารณะ เพื่อความปลอดภัย ของทั้งตนเองและผู้อื่นเช่นกัน”

เพียงแค่เราได้ทำความเข้าใจในเรื่องของก่อนและหลังการฉีวัคซีนเราก็จะเข้าใจแล้วว่า ควรที่จะดูและตัวเองอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเราได้นั่นเองค่ะ ฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ควรที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะคะ

หวยออนไลน์คืออะไร แต่ละชนิดมีอะไรบ้าง ?  ทุกวันนี้ เทคโนโลยีทำให้เราเข้าถึงสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบต่างๆให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการเล่นหวย ซึ้งในตอนนี้ การแทงหวยก็ได้แตกต่างไปจากเดิม มาเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้เราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นหวยออนไลน์กันอีกครั้ง เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเปรียบเมื่อเรานึกอยากจะแทงหวยออนไลน์นั่นเองค่ะ

บาคาร่า หรือบาคาร่าออนไลน์ เป็นเกมไพ่รูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับกระแสตอบรับดีที่สุดจากนักเดิมพัน เพราะมีวิธีการเล่น กฎ กติกาที่เข้าใจง่าย คล้าย ๆ กับการเล่นไพ่ป๊อกเด้งในบ้านเรา จึงทำให้ผู้เล่นมือใหม่ที่พึ่งจะก้าวเข้ามาในวงการพนัน เลือกเล่นไพ่บาคาร่าเป็นเกมเริ่มต้นในการเดิมพัน ดังนั้น ก่อนที่มือใหม่ทั้งหลายจะไปทำการเดิมพัน เราอยากจะบอกเทคนิคดีๆที่จะใช้ในการเล่น ให้กับทุกคนกันค่ะ